Τοπιοτέχνηση χώρου και βράχων πέριξ Νέας Εκκλησίας από Κοινοτικό Συμβούλιο Τρεμιθούσας