Στη νότια περιοχή της Κοινότητας μας, λειτουργεί βιομηχανική περιοχή με διάφορες επιχειρήσεις, όπως μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων , πελεκάνοι, οικοδομικά υλικά , εργαστήρια και πολλά άλλα.