Είναι το μοναδικό Φυσικό Γεφύρι που υπάρχει στην Κύπρο.
Πάνω από το γεφύρι ήταν ο μοναδικός δρόμος που χρησιμοποιείτο, από ντόπιους και ξένους για μετάβαση στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, για προσκύνημα.
Στη δεξιά πλευρά (στομίου) υπήρχε σπηλιά που ανάβλυζε αγίασμα των πολιούχων αγίων της κοινότητας, Ρηγίνου και Ορέστη.
Επίσης επί τουρκοκρατίας, αρκετοί κάτοικοι της κοινότητας κρύβονταν κάτω από το γεφύρι, στους θάμνους, για να αποφύγουν τη σφαγή από τους Τούρκους.