Από το 2005 το Κοινοτικό Συμβούλιο πληρώνει χοροδιδασκάλους για την εκμάθηση των παραδοσιακών κυπριακών και ελληνικών χορών μας, για τους νέους της κοινότητας.

Από το 2016 δημιουργήθηκε και γυναικείο χορευτικό συγκρότημα με αθρόα συμμετοχή (20 γυναίκες).

Υπήρχε χρονιά με τέσσερις ομάδες χορού, σύνολο 60 παιδιά.

Όλες οι ομάδες χορού μας λαμβάνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Συμβουλίου π.χ. πασχαλινές , καλοκαιρινές και εθνικές γιορτές.