Υπηρεσία Τηλέφωνα
Πρόεδρος Χριστοφής  Πέτρου 99 514896
Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου 26 652935
Δημοτικό Σχολείο 26 653250