Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων και τεμαχίων γης μέχρι 22/5/2020

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρεμιθούσας πληροφορεί και υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων γής τα οποία βρίσκονται εντός της οικιστικής περιοχής των ορίων της κοινότητας, ότι έχουν υποχρέωση να τα διατηρούν καθαρά.

Ως εκ τούτου μέχρι της Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 θα πρέπει να προβούν σε καθαρισμό των άγριων χόρτων καθώς και οποιονδήποτε άλλων άχρηστων υλικών. Ανεξαρτήτως δε εάν τα άχρηστα υλικά ή σκουπίδια τοποθετήθηκαν στην περιουσία τους από τρίτους, η ευθύνη εξακολουθεί να βαρύνει τους ίδιους. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει αυτόβουλα στον καθαρισμό των τεμαχίων και οικοπέδων από ξηρά χόρτα και μπάζα αφού κρίνει το ίδιο ότι ο καθαρισμός δεν έγινε ή δεν ήταν επαρκής από τον ιδιοκτήτη του χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται ανάλογα με τις εργασίες του καθαρισμού θα γίνονται στο στο τεμάχιο του.

Η παρούσα ειδοποίηση να θεωρηθεί σαν προσωπική ειδοποίηση από όλους τους ιδιοκτήτες γής .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρεμιθούσας στο τηλέφωνο 26 652935 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρεμιθούσας