Προσκυνηματική Εκδρομή Κοινοτικού Συμβουλίου 13/10/2019