ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ “ΠAPATHPHTHΣ THΣ ΓEITONIAΣ” 11/2/2020

TA KOINOTIKA ΣYMBOYΛIA TPEMIΘOYΣAΣ, MEΣOΓHΣ KAI MEΣA XΩPIOY, ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYN ΣTHN ΣYΓKENTPΩΣH ΠOY ΣYNΔIOPΓANΩNOYN ME THN AΣTYNOMIA KYΠPOY, ΓIA EKΠAIΔEYΣH KAI AΞIOΛOΓHΣH TOY ΠPOΓPAMMATOΣ:

“ΠAPATHPHTHΣ THΣ ΓEITONIAΣ”

THN TPITH 11 ΦEBPOYAPIOY 2020 ΣTIΣ 6:00M.M., ΣTHN AIΘOYΣA EKΔHΛΩΣEΩN

TOY KOINOTIKOY ΣYMBOYΛIOY TPEMIΘOYΣAΣ

TO ΠPOΓPAMMA AΠOTEΛEI MIA ΣTPATHΓIKH ΠPOΛHΨHΣ TOY EΓKΛHMATOΣ, H OΠOIA MEIΩNEI THN EΓKΛHMATIKOTHTA KAI AYΞANEI TO EΠIΠEΔO AΣΦAΛEIAΣ, ΣE ΔHMOYΣ KAI KOINOTHTEΣ.

EK TΩN KOINOTIKΩN ΣYMBOYΛIΩN TPEMIΘOYΣAΣ, MEΣOΓHΣ , MEΣA XΩPIO

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.