Ανακοίνωση από το Κοινοτικό Συμβούλιο

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρεμιθούσας λαμβάνοντας υπόψη τα εξαγγελθέντα από την κυβέρνηση μέτρα  για την αντιμετώπιση  του Κορονοϊού ενημερώνει το κοινό τα ακόλουθα:

  1. Το Συμβούλιο από τις 16/03/2020, θα παρέχει μόνο βασικές υπηρεσίες,
  2. Τα γραφεία του Συμβουλίου και τα ταμεία θα είναι κλειστά για το κοινό (από τις 16/03/2020 μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως). Πληρωμές φορολογιών και υδατοπρομήθειας , μπορούν να γίνονται μέσω web banking και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Συμβουλίου ,
  3. Σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται οποιαδήποτε βεβαίωση, θα παίρνει τηλέφωνο στο Συμβούλιο (26 652935 ή/ 99514896 ή να στέλνει email: [email protected] ) . Θα δίνει τα αναγκαία στοιχεία και το τηλέφωνο του, για να ετοιμαστεί η βεβαίωση. Σε περίπτωση πιστοποίησης θα παίρνει οδηγίες να προσκομίζει τα έντυπα  με τρόπο που θα του υποδειχτεί. Όταν η βεβαίωση ή πιστοποίηση είναι έτοιμη, θα ειδοποιείται τηλεφωνικά να την παραλάβει με τρόπο που θα του υποδειχτεί.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρεμιθούσας.